Reglement

Brabantse Wal Festival 2020

Reglement Festival
Algemeen:

Het betreden van het Brabantse Wal Festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festival terrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren.
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.
Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
Geweld en agressie worden niet getolereerd
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting PrimeraPoP folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.
Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.
Het is niet toegestaan om te roken in de tent dit wordt u tevens bij de entree medegedeeld en via pictogrammen is dit aangegeven in de tent. Eventuele boetes bij overtredingen worden op de overtreders verhaald.
Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team(EHBO) en andere partijen betrokken bij het evenement.
Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
Wildplassen is niet toegestaan
Het is verboden op het evenemententerrein posters, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 

Entreekaarten en Drankbonnen:

Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd
Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
Eenmaal gekochte entreekaarten en / of drankbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.
 

Toegang:

Bij het betreden van het festivalterrein geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur (behoudens toestemming van de organisatie) mee te nemen op het festival terrein.
Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele foto-apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.
Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festival terrein zonder opgaven van reden.
De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.
Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festival terrein te verlaten.
Op gronde van uw gedrag op het festival terrein en/of openbare weg rond het festivalterrein en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel u ten alle tijden de toegang weigeren.
Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd.
!! Als u tijdens het evenement het terrein verlaat, heeft u geen recht meer het terrein opnieuw te betreden!! 
 

Eten en drinken:

Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het festival terrein. Dit kan worden ingenomen en wordt na het festival niet terug gegeven.
Personen welke zich kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen bij de entree een polsbandje. Met dit bandje kunnen ze alcoholische drankjes bestellen.
Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden van het festivalterrein verwijderd.
Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder 18 jaar.
Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 worden van het festivalterrein verwijderd.
Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder.
Het is verboden om plastic bekers en snack bakjes mee buiten het festivalterrein te nemen.
Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glaswerk mag onder geen voorwaarde het terrein op.

Aansprakelijkheid en schade:

Stichting PrimeraPOP, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie
Stichting PrimeraPOP, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.

Brabantse Wal Festival 2020
privacyverklaring
festival reglement

Contact

Prins Bernhardstraat 27
4631LL
Hoogerheide
Noord-Brabant
Nederland

info@brabantsewalfestival.nl

KvK nr: 50289624
Btw nr: NL822655913B01
Rabobank: NL94RABO0152144706 (IBAN)